mudrpachova.cz

mudrpachova.cz

Ordinace praktického lékaře

Ceník výkonů

Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nepatří mezi výkony hrazené pojišťovnou.

Ceny jsou kalkulovány dle Sazebníku a podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

 

            

1. Vstupní a výstupní prohlídka /v zájmu zaměstnavatele/ 100,- Kč
2. Lékařský posudek o zdrav.způsobilosti ke vzdělání- přihláška na střední školu 400,- Kč
3. Potvrzení přihlášky  před nástupem do mateřské školy   50,- Kč
4. Vystavení zdravotního průkazu  100,- Kč
5.  Lékařský  posudek  pro řidičské oprávnění  300,- Kč
6. Lékařský  posudek k zotavovací akci /letní tábor, lyžařský výcvik/   50,- Kč
7. Vyplnění úrazu, pojistky, hospitalizace  100,- Kč
8. Nastřelení náušnic – včetně dočasných náušnic (dle typu náušnic)  300,- až 500,- Kč
9. Očkování na žádost pacienta – nepovinné očkování
Obsahuje vyšetření dítěte, aplikaci očkovací látky, administrativní ukon.
 100,- Kč
10.Lékařský posudek ke zdravotní způsobilosti ke sportu   200,- Kč
11. Potvrzení na vlastní žádost- svářečský průkaz   100,- kč