mudrpachova.cz

mudrpachova.cz

Ordinace praktického lékaře

Souhlasy

Informované souhlasy – formuláře
Formuláře jsou připraveny ve formátu PDF. K jejich otevírání slouží program Adobe Reader, ke stažení zde.

Souhlas s nepovinným očkováním – ke stažení zde

Určení osoby oprávněné – ke stažení zde

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15-ti let – ke stažení zde

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – ke stažení zde

Nesouhlas s povinným očkováním – ke stažení zde